Letselschade


Letselschade

U kunt bij ons kantoor terecht als u het slachtoffer bent geworden van een (verkeers-)ongeluk, een bedrijfsongeval, of van een ongeval in/met een bus, tram, trein of een vliegtuig. U lijdt dan schade, zowel materiële als immateriële, die samengevat wordt in het begrip letselschade.

Van belang is of een andere partij aansprakelijk is voor uw schade. Dat kan zijn de werkgever, de WA-verzekeraar van de automobilist. Zo ja, dan kunt u uw schade verhalen op de aansprakelijke partij.

Bij materiële schade moet u denken aan: inkomensverlies, kosten van huishoudelijke hulp, medische kosten die niet door uw verzekering vergoed worden. Maar ook: extra kosten die u maakt, bijvoorbeeld aan uw woning.

Onder immateriële schade verstaat men vergoeding voor geleden verdriet en pijn, het zogeheten smartengeld. De omvang van de schade moet worden vastgesteld aan de hand van berekeningen van het inkomensverlies, nota’s van de kosten, en voor wat de medische kant betreft door rapportage van artsen. Wij werken met vaste medische adviseurs.