De Advocaten

Mr. H.G. Kersting

Henk Kersting is op 11 november 1977 als advocaat beëdigd en sedertdien als advocaat werkzaam. Hij is gespecialiseerd in strafrecht.

Mr. H.G. Kersting

Mr. A.P.L. Pinkster

Antonietta Pinkster is op 26 september 1978 als advocaat beëdigd en sindsdien als advocaat werkzaam. Zij daarnaast ook MfN Register mediator en rechtbankmediator.  

Zij behandelt  strafzaken en mediations op het gebied van arbeid, reïntegratie, en straf- en herstelrecht. 

Mr. A.P.L. Pinkster

De Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) is de beroepsvereniging van mediators die zich gespecialiseerd hebben in mediation in strafzaken en heeft tot doel die vorm van mediation te bevorderen, en de kwaliteit van dergelijke mediations en de aangesloten mediators te bewaken en te verhogen.