De Advocaten

Mr. H.G. Kersting

Henk Kersting is op 11 november 1977 als advocaat beëdigd en sedertdien als advocaat werkzaam. Hij is gespecialiseerd in strafrecht waaronder jeugdstrafrecht en in letselschaderecht

Henk Kersting staat in letselschadezaken alleen de slachtoffers bij, hij treedt niet op voor verzekeraars. Aan letselschadespecialisten worden  bijzondere eisen gesteld om de kwaliteit van de rechtshulp op hoog niveau te garanderen. Hieronder kunt u daar nadere informatie over vinden.

Mr. H.G. Kersting

Henk Kersting is aangesloten bij:

L.S.A.

Landelijke Specialistenvereniging van Letselschadeadvocaten. Op de site van de Vereniging voor Letselschade Advocaten vindt u nadere informatie over de wijze van behandeling van letselschadezaken. Een advocaat wordt alleen tot deze vereniging toegelaten als hij voldoet aan een aantal strenge eisen.

A.S.P.

De vereniging van LSA-advocaten voor slachtoffers van personenschade. Hierin hebben zich de LSA-advocaten verenigd die in letselschadezaken uitsluitend voor slachtoffers optreden.

Mr. A.P.L. Pinkster

Antonietta Pinkster is op 26 september 1978 als advocaat beëdigd en sindsdien als advocaat werkzaam. Zij daarnaast ook MfN Register mediator en rechtbankmediator.  

Zij behandelt  strafzaken en mediations op het gebied van arbeid, reïntegratie, en straf- en herstelrecht. 

Mr. A.P.L. Pinkster

Antonietta Pinkster is voorzitter van de VMSZ

De Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) is de beroepsvereniging van mediators die zich gespecialiseerd hebben in mediation in strafzaken en heeft tot doel die vorm van mediation te bevorderen, en de kwaliteit van dergelijke mediations en de aangesloten mediators te bewaken en te verhogen.