Kosten


Gefinancierde rechtsbijstand

U kunt op www.rvr.org nagaan, of u voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) in aanmerking komt. Als dat het geval is, betaalt u slechts een eigen bijdrage voor onze werkzaamheden. Andere kosten zoals bijvoorbeeld griffierecht, kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister etc. vallen niet onder de gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer de rechtsbijstand tot een financieel resultaat leidt waardoor u boven de grens komt, vervalt de gefinancierde rechtsbijstand achteraf. In het intakegesprek zal de advocaat u daar voor uw specifieke situatie over informeren.


Rechtsbijstandverzekering

Let op: als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandverzekering, moet u éérst contact opnemen met uw verzekeraar, voordat u ons inschakelt. Anders betalen veel verzekeraars niet. In strafzaken worden de kosten meestal niet vergoed.

Kosten van de mediator worden soms door rechtsbijstandsverzekeraars voor een groot deel vergoed, als de mediator MfN Registermediator is zoals mr. Pinkster. Kijkt u daarom in uw polis, of vraag er naar bij uw verzekeraar.

Letselschadezaken

Na erkenning van de aansprakelijkheid worden de buitengerechtelijke advocatenkosten en de medisch-advieskosten verhaald op de wederpartij. Als deze kosten redelijk zijn worden deze vergoed. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een (voorwaardelijke) toevoeging. U heeft dan in eerste instantie gefinancierde rechtshulp. Na afloop van de zaak beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u alsnog uw advocaat moet betalen. 

In voorkomend geval kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Als een procedure gevoerd moet worden, waarvoor verplichte rechtsbijstand door een advocaat voorgeschreven is, heeft u de vrije advocatenkeuze. U bent dan niet verplicht met de door de rechtsbijstandsverzekeraar aangewezen externe advocaat in zee te gaan. In een eerste oriënterend kosteloos telefonisch gesprek kunt u meer op uw specifieke situatie toegesneden informatie krijgen, zowel met betrekking tot de kosten als met betrekking tot de gang van zaken.

Strafzaken

Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor strafzaken in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging). Alleen voor zaken bij de Kantonrechter geldt dat niet. Als u de kosten zelf moet dragen, werken wij in strafzaken ook wel met vaste tarieven. Daar maken we met u dan graag een passende en duidelijke afspraak over. Als u de rechtsbijstand zelf moet betalen, en u wordt vrijgesproken, kunnen wij in de zaken die wij zelf behandeld hebben voor u de kosten terug vragen via de daarvoor bestemde procedure.

Adviesgesprek strafzaken

Een eenmalig kort adviesgesprek van 30 – 45 min kost € 143 inclusief btw. Mocht u naderhand de strafzaak bij ons in behandeling geven, dan wordt dit bedrag verrekend met ofwel de door u te betalen eigen bijdrage ofwel onze declaratie voor onze werkzaamheden, waardoor het advies achteraf gratis wordt.

Uurtarief

Het uurtarief varieert, afhankelijk van verschillende factoren zoals de vereiste spoed of het gevraagde specialisme. Neemt u contact op, dan informeren wij u daar graag over.