Strafrecht

Strafzaken

Bij een strafzaak gaat het om de verdenking van een strafbaar feit. De Officier van Justitie dagvaardt iemand om voor de rechter te verschijnen. Dat kan zijn de kantonrechter, de Kinderrechter, de Politierechter, de Meervoudige Kamer van de Rechtbank, in beroep: het gerechtshof, of in cassatie: de Hoge Raad. De zaak wordt dan ter terechtzitting behandeld, waarna de rechter uitspraak doet. Zo’n veroordeling kan behoorlijk ingrijpend zijn. Het is daarom verstandig om een advocaat in de arm te nemen.

Toevoeging

(Gefinancieerde rechtshulp)

Ons kantoor kan u op toevoeging bijstaan omdat de advocaten voldoen aan de extra kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden m.b.t. de jaarlijkse bijscholing en het jaarlijks te behandelen aantal zaken.

Piket

Als de politie iemand aanhoudt (arresteert) heeft betrokkene recht op bijstand van een advocaat. U kunt bij de politie mr H.G. Kersting of mr A.P.L. Pinkster als voorkeursadvocaat opgeven. De piketcentrale zal dan mr Kersting of mr Pinkster waarschuwen, die u op het politiebureau kunnen komen opzoeken. Als u zelf geen advocaat opgeeft wordt u bezocht door een advocaat die piketdienst heeft.

Advies

Het kan zijn dat u een kort advies nodig heeft, of u nu wel of geen dagvaarding heeft. U heeft bijvoorbeeld een uitnodiging gekregen om op het politiebureau te verschijnen, of u heeft een strafbeschikking gekregen, of u wilt weten welke straf er geƫist kan worden. Dan kunt u bij ons een adviesgesprek aanvragen, waarvoor wij een vast tarief hanteren. Kijkt u daarvoor verderop op de site bij de kosten. Meestal is een afspraak op korte termijn mogelijk.